Κατασκευή E-shop

Προσφέρουμε..

Απλό σύστημα διαχείρισης

Παρακολούθηση και διαχείριση παραγγελιών

Προσθαφαίρεση κατηγοριών, υποκατηγοριών και προϊόντων

Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία καταστήματος (παραγγελίες, πελάτες, επισκεψιμότητα)

Τι είναι το e-shop

Το e-shop αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο, δυναμικό σύστημα ηλεκτρονικών πωλήσεων το οποίο σας επιτρέπει να διευρύνετε το αγοραστικό κοινό σας αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο το πελατολόγιο όσο και τις πωλήσεις.

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου

Την κατασκευή ενός e-shop που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας αλλά και στις τάσεις της εποχής.

Έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία να αναπτύξουμε οποιοδήποτε e-shop, παρέχοντας σας όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη μέγιστη αξιοποίηση του.

Ζητήστε μας μια προσφορά!
Ε-shops