ΕΣΠΑ – Ψηφιακό Άλμα

Προκήρυξη

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό Άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%.

Απευθύνεται

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017
  • διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV – Μη Eπιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ).

Τι χρηματοδοτείται

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Φιλοξενία (Hosting)

Google Ads

Facebook Ads

Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού Διαφήμισης

Ανάπτυξη / Πιστοποίηση Ψηφιακής Πολιτικής Ασφαλείας

Για περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ψηφιακό Βήμα

    Διαβάστε Περισσότερα
    Έσπα – Ψηφιακό Άλμα